تبلیغات
پرتال طراحی معماری - آیین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
پرتال طراحی معماری
همه چیز در مورد معماری

مدیر وبلاگ : فرزاد

آیین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت: 10:45 ب.ظ

نظرات() 

آیین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف
فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
فصل سوم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
فصل چهارم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
فصل پنجم ـ ناظر
فصل ششم ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان
فصل هشتم ـ وزارت مسكن و شهرسازی
فصل نهم ـ شناسنامه فنی و ملكی ساختمان
فصل دهم ـ تـرویج
فصل یازدهم ـ متفرقه
 

 

 

آیین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف
فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
فصل سوم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
فصل چهارم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
فصل پنجم ـ ناظر
فصل ششم ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان
فصل هشتم ـ وزارت مسكن و شهرسازی
فصل نهم ـ شناسنامه فنی و ملكی ساختمان
فصل دهم ـ تـرویج
فصل یازدهم ـ متفرقه
 

فصل اول- تعاریف
ماده 1: اصطلاحات زیر در معانی مربوط به كار می‌روند:
دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان كه طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی ، كاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بكار كاردانی یا تجربی می‌باشند.
شخص حقوقی: شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی كه برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بكار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسكن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماده 2: مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب كنترل اجرای آنهاست كه باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3: مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترك و یكسان لازم‌الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در كاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاكم می‌باشد.

ماده 4: مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاكم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسكونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
تبصره: در مباحثی كه مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاك عمل خواهند بود.

فصل سوم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده 5: به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی كارآمد، كلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مكانیكی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.
تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسكن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشكیل دهند مشروط به آن كه برای دفتر یادشده از وزارت مسكن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب كنند.

ماده 6: اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبر از وزارت مسكن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی كه با مالك منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسكن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مكلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند كه توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8: سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسكن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده 9: كلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسكن و شهرسازی انجام شود و مالكان برای انجام امور ساختمانی خود مكلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10: مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان كه با صاحبان كار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و كلیه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب كار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی كلیه مراحل اجرای كار به ناظر و دیگر مراجع كنترل ساختمان می‌باشد.
تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را كه توسط صاحب كار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالكانی كه دارای پروانه اشتغال به كار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11: مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام كلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12: رعایت اصول ایمنی و حفاظت كارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13: مجری موظف است برنامه زمانبندی كارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و كلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان كه پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.

ماده 14: مجری موظف است قبل از اجرا، كلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور كتبی به طراح اعلام نماید.
تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دلیل به طور كتبی به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم كسب مجوز كتبی ناظر خواهد بود.

ماده 15: مجری مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، كاردانهای فنی، معماران تجربی، كارگران و استادكاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده4 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذكور را رعایت نماید.

ماده 16: مجری مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه‌ها استفاده نموده و در صورتیكه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.

ماده 17: مجری مكلف است پس از پایان كار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی كه اجرا شده یعنی ‹نقشه‌های چون ساخت› اعم از معماری، سازه‌ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر (ناظران) یك نسخه از آنها را تحویل مالك و یك نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید.

ماده 18: مجری مكلف است نسبت به تضمین كیفیت اجرای ساختمانی كه به مسئولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسكن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی كه مكلف به ارائه بیمه نامه تضمین كیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالك و یا مالكان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

ماده 19: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع كنترل ساختمان می‌توانند عملكرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محكومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.
تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملكرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را كه به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است جبران نماید.

ماده 20: اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان كه توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، می‌توانند از وزارت مسكن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند.

فصل پنجم ـ ناظر
ماده 21: ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بكار در یكی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان است كه بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.

ماده 22: ناظران مكلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی كه تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت كرده و در پایان كار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارك فوق، گواهی نمایند.

ماده 23: ناظران باید گزارش پایان هر یك از مراحل اصلی كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی كار عبارتند از:
الف) پی‌سازی
ب) اجرای اسكلت
پ) سفت‌كاری
ت) نازك‌كاری
ث) پایان كار
هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.
تبصره: تغییرات بعدی مراحل اصلی كار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسكن و شهرسازی اعلام خواهد شد.

ماده 24: ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.
تبصره1: تا زمانی كه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی كه پروانه در آن صادر می‌گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام می‌دهند.
تبصره2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع كار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسكن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25: ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالك ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید كه دارای منافعی در پروژه گردد.

فصل ششم ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26 : شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.

ماده 27: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام كتبی وزارت مسكن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگیری نمایند.

ماده 28: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی كه طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان كار صادر نخواهند نمود.

فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماده 29: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی كه توسط اعضای آن سازمان ارائه می‌گردد و انجام كنترلهای لازم به صورت كامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.
ب -تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح.
پ- تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و كارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای كار و تهیه و تنظیم قراردادهای یكسان مورد عمل.
ت- ارجاع مناسب كارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز از طریق كشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:--

Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:38 ب.ظ

Thank you, I value this!
cialis coupons printable callus i recommend cialis generico overnight cialis tadalafil cialis patent expiration cialis 05 cialis 30 day trial coupon cialis from canada we like it cialis soft gel side effects for cialis
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Good facts. Cheers!
generic cialis pill online prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg funziona safe site to buy cialis online we recommend cialis info 5 mg cialis pharmacie en ligne no prescription cialis cheap generic for cialis cialis from canada we recommend cheapest cialis
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:57 ب.ظ

Thanks. Great information.
cialis super kamagra cialis 5 mg buy calis we like it safe cheap cialis generic cialis tadalafil i recommend cialis generico cialis professional from usa 40 mg cialis what if i take cialis from canada safe site to buy cialis online
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Fantastic knowledge. Thank you.
cialis billig cialis prices opinioni cialis generico are there generic cialis cialis sale online cialis 50 mg soft tab cialis for daily use the best choice cialis woman cialis usa cost generic cialis levitra
buy cheap cialis on line
سه شنبه 13 آذر 1397 08:41 ب.ظ

You revealed this adequately.
only best offers cialis use rezeptfrei cialis apotheke we choice free trial of cialis non 5 mg cialis generici prices for cialis 50mg generic cialis 20mg tablets fast cialis online cialis 100mg suppliers cialis taglich prezzo cialis a buon mercato
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 09:49 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cost of cialis cvs il cialis quanto costa cialis australia org order generic cialis online we like it cialis price free generic cialis what is cialis cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis with dapoxetine prices for cialis 50mg
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 09:58 ب.ظ

Beneficial stuff. Thanks a lot!
cialis prezzo al pubblico only now cialis 20 mg cialis sans ordonnance cialis online nederland cialis vs viagra tadalafil 10 mg buy cialis cheap 10 mg cialis canada cialis coupon cialis coupons printable
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 09:20 ق.ظ

Fantastic stuff. Kudos.
buy cialis sample pack buy generic cialis trusted tabled cialis softabs how much does a cialis cost order a sample of cialis link for you cialis price tadalafil tablets generic cialis review uk cialis online deutschland cialis online
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:27 ب.ظ

Kudos, I like it!
cialis cuantos mg hay effetti del cialis cialis 200 dollar savings card cialis savings card discount cialis cialis daily reviews acheter cialis kamagra cialis prezzo al pubblico bulk cialis cialis 50 mg soft tab
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 08:41 ق.ظ

You actually reported this exceptionally well!
online cialis how to buy cialis online usa free cialis buy name brand cialis on line cialis price thailand cialis for bph cialis online napol low dose cialis blood pressure cialis 200 dollar savings card cialis therapie
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 09:38 ب.ظ

Seriously all kinds of very good knowledge.
generic cialis with dapoxetine cialis generic tadalafil tablets cialis 30 day trial coupon cialis generisches kanada how much does a cialis cost cialis qualitat prix de cialis i recommend cialis generico cialis 100mg suppliers
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:27 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of forum posts.

tadalafil 10 mg prices for cialis 50mg cialis price in bangalore cialis canadian drugs cialis generico lilly cialis mit grapefruitsaft cialis dosage amounts cialis online deutschland we like it cialis price cialis reviews
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:09 ب.ظ

Thanks, Numerous stuff!

we like it cialis soft gel does cialis cause gout cialis e hiv how to purchase cialis on line viagra or cialis cialis kaufen wo where to buy cialis in ontario buying brand cialis online cialis dosage amounts compare prices cialis uk
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:14 ق.ظ

You've made the point.
cialis generique 5 mg cialis uk next day cialis patent expiration buy original cialis buy cialis online cheapest price cialis best when can i take another cialis cialis arginine interactio cialis online napol does cialis cause gout
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:13 ب.ظ

Incredible tons of useful information.
cialis generico postepay low cost cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci we choice cialis uk order cialis from india generic cialis pro cialis patentablauf in deutschland cialis bula viagra vs cialis vs levitra cialis billig
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:39 ق.ظ

Useful facts. Appreciate it!
cialis daily new zealand interactions for cialis cialis 20mg prix en pharmacie free generic cialis cialis italia gratis click here cialis daily uk cialis vs viagra cialis generique 5 mg cialis 20 mg cut in half cialis mit grapefruitsaft
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:58 ب.ظ

With thanks. Ample material.

american pharmacy cialis buy cialis online nz cialis therapie brand cialis nl cialis flussig callus cialis 5 mg scheda tecnica cialis tadalafil online cialis 200 dollar savings card cialis kamagra levitra
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Effectively expressed of course! !
buy cialis online nz click here cialis daily uk ou acheter du cialis pas cher chinese cialis 50 mg cialis venta a domicilio cost of cialis per pill cialis italia gratis cialis prices prices on cialis 10 mg buy cialis sample pack
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 02:22 ب.ظ

This is nicely said. !
cialis coupons printable viagra vs cialis prix de cialis cialis generique 5 mg where do you buy cialis rx cialis para comprar generic cialis levitra opinioni cialis generico cialis 100mg suppliers cialis generique 5 mg
canada pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 12:35 ب.ظ

With thanks! Terrific stuff.
canadian pharmacy cialis pharmacy canada reviews online canadian pharmacies canadian cialis canadian pharmaceuticals stocks canadian pharcharmy online canada drug pharmacy canadian mail order pharmacies buy viagra online usa drugstore online
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:35 ب.ظ

You actually said this terrifically.
cialis usa cost cialis 20 mg sialis cialis 5mg billiger cialis price thailand effetti del cialis rx cialis para comprar cialis coupons printable cialis kaufen bankberweisung tadalafil 20mg
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:50 ب.ظ

This is nicely said! .
we choice cialis pfizer india 40 mg cialis what if i take tadalafil cipla cialis online tadalafilo viagra vs cialis tarif cialis france cialis 20 mg effectiveness cialis uk next day tadalafilo
viabiovit.com/viagra-bei-frauen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:14 ق.ظ

Lovely write ups, Regards!
where buy viagra buy viagra without a prescription generic viagra purchase viagra rx online viagra buy online usa viagra how to get a prescription cheap viagra online how to get viagra online buy viagra cheap buy real viagra cheap
http://babecolate.com/can-you-buy-cialis-over-the-counter-in-america.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:48 ق.ظ

Amazing info. Kudos.
enter site natural cialis trusted tabled cialis softabs acquistare cialis internet canada discount drugs cialis deutschland cialis online miglior cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis vs viagra cialis 5 mg if a woman takes a mans cialis
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:53 ب.ظ

Superb information, Thank you.
cilas cialis generico lilly dosagem ideal cialis compare prices cialis uk cialis pills price each cialis preise schweiz cialis for daily use tadalafil 10 mg cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen
Tadalafil tablets
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:41 ق.ظ

Amazing a lot of superb facts.
viagra uk online where can i buy real viagra buying viagra in china order viagra uk sildenafil prescription viagra alternatives can you actually buy viagra online sildenafil buy online uk viagra no prescription viagra generic
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:35 ق.ظ

You definitely made your point.
import cialis when can i take another cialis cialis tablets for sale bulk cialis cialis baratos compran uk cialis 20 mg effectiveness cialis online holland cialis 20mg preis cf cost of cialis cvs venta de cialis canada
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 04:45 ق.ظ

Factor nicely used!!
we recommend cheapest cialis we recommend cialis info buy cialis sample pack enter site 20 mg cialis cost generico cialis mexico brand cialis generic cialis 200 dollar savings card tadalafil calis cialis super kamagra
http://jessiejoon.exteen.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 10:30 ب.ظ
Ridiculous quest there. What occurred after? Take care!
Carmela
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:05 ب.ظ
I constantly emailed this webpage post page to all my associates, for the reason that if like to read it next my links will too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • مطالب سایت چگونه است؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


Powered by WebGozar

abzarak.com