تبلیغات
پرتال طراحی معماری - ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی
پرتال طراحی معماری
همه چیز در مورد معماری

مدیر وبلاگ : فرزاد

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی

دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت: 10:41 ب.ظ

نوع مطلب :مقاله های معماری ،

نظرات() 

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی

براساس آیین نامه ساماندهی ، بهسازی و عمران مساجد کشور ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در طرحهای هادی روستاها زمین مناسب را برای احداث مسجد یا نمازخانه پیش بینی نمایند. همچنین در این آیین نامه آمده است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف وامورخیریه موظفند با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در بوجه های سنواتی و امکانات فنی و تجهیزات خود و کمکهای مردمی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی (صندوق عمران مساجد) نسبت به ساخت، بازسازی و زیباسازی مساجد در مناطق مرزی و روستایی حسب مورد اقدام کنند در زمینه کاربری مذهبی و فرهنگی رعایت ضوابط زیر لازم است:

 

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی

براساس آیین نامه ساماندهی ، بهسازی و عمران مساجد کشور ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در طرحهای هادی روستاها زمین مناسب را برای احداث مسجد یا نمازخانه پیش بینی نمایند. همچنین در این آیین نامه آمده است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف وامورخیریه موظفند با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در بوجه های سنواتی و امکانات فنی و تجهیزات خود و کمکهای مردمی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی (صندوق عمران مساجد) نسبت به ساخت، بازسازی و زیباسازی مساجد در مناطق مرزی و روستایی حسب مورد اقدام کنند در زمینه کاربری مذهبی و فرهنگی رعایت ضوابط زیر لازم است:

مراکز مذهبی با 6متر عقب نشینی از هرگذر قابل احداث خواهد بود. این فضا به صورت فضای باز استفاده خواهد شد و احداث هرگونه بنا در آن مجاز نمیباشد.

مکانیابی فضاهای فرهنگی و مذهبی حتی المقدور در مرکز محله روستا، یا مرکز محله و یا در مجاورت آن باشد.

تعیین ضوابط اصلاح معابر روستا

طبقه بندی راهها و دسترسیها

جاده و راه بین روستایی

راههای روستایی ارتباطات بین روستایی را برقرار می سازد و بطور معمول رفت و آمد بسیار کمی برخوردارند. سرعت حرکت در این راهها نیز عموماً کمتر از 50 کیلومتر است. براساس مصوبه هیات وزیرات (27/2/69) در مواردی که راه روستایی اجباراً از داخل روستا عبور نماید، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حدنهایی بدنه راه تا فاصله 5/7متر از محور راه در طرفین به قسمی که مجموع عرض بدنه و حریم طرفین آن 15 متر شود و در خارج از بافت روستا این حریم از هرطرف 5/12 متر که جمعاً 25 مترخواهد بود.

معابر اصلی درجه یک (معبر 12متری)

تعداد خطوط هرجهت حرکت دراین نوع معبر یک نوار عبور می باشد.

حداقل عرض سواره رو در هر جهت 5/4 متر می باشد.

حداکثر شیب عرضی در این نوع معابر با کیفیت رویه پایین 5درصد، در معابر کیفیت رویه متوسط 3درصد خواهد بود.

حداکثر شیب طولی در این معبر در مناطق دشتی 3درصد توصیه میشود.

نوع تقاطع در این نوع معبر هم سطح است.

عرض کانال هدایت آبهای سطحی در هر طرف 50 سانتی متر تعیین میگردد.

عرض پیاده رو هر طرف در این معبر 1متر خواهد بود.

معبر اصلی درجه دو (معبر 10متری)

تعداد خطوط هرجهت حرکت در این نوع معبر یک نوار عبوری می باشد.

حداقل عرض سواره رو در هر جهت 4 متر طراحی میگردد.

حداکثر شیب عرضی در این نوع معابر با کیفیت رویه پایین 4درصد و در معابر با کیفیت رویه متوسط 2درصد می باشد.

حداکثر شیب طولی این معبر 4درصد در مناطق دشتی توصیه میشود.

نوع تقاطع در این نوع معبر هم سطح است.

عرض پیاده رو در هر طرف 1متر می باشد.

این نوع معبر فاقد عامل جداکننده (رفیوژ) است.

هدایت دفع آبهای سطحی در این نوع معابر از طریق کانیو در یک طرف خیابان می باشد.

معابر فرعی درجه یک و دو (معابر 8 و 6 و 4متری)

حداقل عرض سواره رو درهر جهت در معابر 8 و 6 و 4 به ترتیب 4 ، 3 و 2 متر می باشد.

حداکثر شیب عرضی در این نوع معابر با کیفیت رویه پایین 4درصد و در معابر با کیفیت رویه متوسط 2درصد و جهت آن به سمت کانیو در یک طرف خیابان میباشد.

حداکثر شیب طولی این معبر 4درصد در مناطق دشتی توصیه میشود.

نوع تقاطع همسطح می باشد.

این راهها فاقد عامل جداکننده (رفیوژ) است.

نظربه اینکه درروستای بزان به دلیل توپوگرافی وبافت متراکم امکان به کارگیری تمامی ضوابط فوق الذکروجودندارد عرض وجزییات مقاطع عرضی برخی معابراین روستامتفاوت بوده که به تفصیل درآلبوم نقشه هاارائه گردیده است .

ارائه ضوابط حریم های مختلفی نظیر حریم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژی، حریم ابنیه و آثار تاریخی ، حریم فعالیتهای خاص نظامی- انتظامی و ... بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه (با استعلام از مراجع ذیربط)

حریم روستا

مطابق مصوبه ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری واحیاء اراضی ، حریم روستا عبارتست از مقدار زمین موات (اعم مرتع و غیره) اطراف روستا که صرفاً به مصالح و منافع آن وابسته است و جهت کمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد به نحوی که اگر استفاده از آن منع شود دعاتاً به زحمت افتاده و دچار مشکل میگردند.

مرجع تشخیص حریم روستا، طرح هادی روستایی مصوب و یا هیات واگذاری زمین است.

حریم روستا در حکم املاک عمومی روستا است و با احیاء قابل تملک نمی شود و اهالی تنها حق الویت در بهره برداری از آن دارند.

با مخروبه یا متروکه شدن روستا، حریم آن حکم عمومی حریم را نخواهد داشت.

نحوه استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها، صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهای لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه ، بنا گردد، به عهده مرجعی خواهد بود که در هر ناحیه توسط استانداری تعیین میگردد.

حریم راههای روستایی

حریم راههای روستایی براساس مصوبه هیأت وزیران (27/2/69) به شرح زیر تعیین شده است:

حریم کلیه راههای روستایی (درجه 1و2و3) عبارتست از اراضی بین حدنهایی بدنه راه تا فاصله 5/12متر از محور راه در هر طرف به قسمی که مجموعه عرض بدنه راه حریم طرفین 25 متر شود.

در مواردی که راه روستایی اجباراً از داخل بافت روستا عبور نماید، حریم آن عبارتست از اراضی واقع بین حدنهایی بدنه راه تا فاصله 5/7 متر از محور راه در هرطرف به قسمی که مجموع عرض بدنه و حریم طرفین آن 15 متر شود.

در مواردیکه لازم است حریمها ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به ریاست معاون عمرانی استانداری به تصویب اکثریت و زراء عضو کمیسیون زیربنایی و صنعت دولت خواهد رسید.

کشاورزی در حریم راه روستایی ، در صورتیکه به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی برجسم راه آسیب نزد مجاز است.

حریم خطوط انتقال نیروی برق

حریم خطوط هوایی فشارقوی نیروی برق در خارج از محدوده شهرها براساس مصوبه هیأت وزیران، (8/10/1347) نسبت به ولتاژ به دو درجه تقسیم و به شرح زیر تعیین میشود:

الف) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق، ولتاژ 1000 تا 20000ولت، برابر با 3 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 5متر از محور خط است.

ب) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق و ردیف ولتاژ 33000 ولت برابر 5 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حدخارجی حریم درجه دو در هر طرف 15 متر از محور خط هاست.

پ) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ 63000 ولت برابر 13 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 20 متر از محور خط است.

ت) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق، ولتاژ 132000 ولت برابر 15 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 30 متر از محور خط است.

ث) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق، ردیف ولتاژ 230000 ولت برابر 17 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 40 متر از محور خط است.

ج) حریم درجه یک و خطوط هوایی و نیروی برق، ولتاژ 450000 ولت، برابر 20 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم دو در هر طرف به فاصله 50 متر از محور خط است.

چ) حریم درجه یک خطوط هوایی ردیف ولتاژ 750 هزار ولت برابر 25 متر در هرطرف بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 60 متر ازمحور خط است.

جدول حریم خطوط انتقال برق برحسب ولتاژ

حریم درجه دو

حریم درجه یک

ولتاژ خط انتقال

5 متر

3 متر

20/1 کیلو ولت

15 متر

5 متر

33 کیلو ولت

20 متر

13 متر

63 کیلو ولت

30 متر

15 متر

132 کیلو ولت

10 متر

17 متر

230 کیلو ولت

50 متر

20 متر

400 کیلو ولت

50 متر

20 متر

500 کیلو ولت

60 متر

25 متر

750 کیلو ولت

در مسیر و حریم های درجه یک، اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفرچاه و قنات و راه سازی و شبکه آبیاری، مشروط بر اینکه ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد، با رعایت اصول حفاظتی و اجازه کتبی بلامانع است.

حریم درجه دو، فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع باشد حریم کابلهای زیرزمینی که در معابر و راهها گذاته میشود، در هر طرف 5/0متر از محور کابل و تا ارتفاع 2 متر از سطح زمین خواهد بد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب و کابل تلفن و نظایر آن تقاطع نماید ، استانداردهای متداول شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:دوشنبه 3 اسفند 138810:42 ق.ظ

buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:25 ب.ظ

Thank you! Good stuff.
warnings for cialis il cialis quanto costa enter site very cheap cialis legalidad de comprar cialis cialis with 2 days delivery where cheapest cialis how to buy cialis online usa buy original cialis cialis baratos compran uk try it no rx cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:32 ق.ظ

You expressed this fantastically!
venta cialis en espaa 200 cialis coupon cialis pills price each cialis lowest price cialis 100mg suppliers cialis prezzo al pubblico cialis online cialis prezzo al pubblico miglior cialis generico legalidad de comprar cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 11:04 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
purchasing cialis on the internet viagra cialis levitra cialis canada cialis 5 mg cialis prices in england cialis tadalafil online cialis 5 effetti collaterali cialis generico in farmacia generic cialis pro tesco price cialis
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:08 ب.ظ

You actually revealed it well.
cialis super acti cialis online napol look here cialis cheap canada viagra or cialis generic cialis at the pharmacy acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest cost of cialis cvs rx cialis para comprar
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:33 ق.ظ

Thanks a lot! Fantastic stuff!
we recommend cheapest cialis cialis generico cialis purchasing weblink price cialis cialis et insomni discount cialis cialis for daily use cost of cialis cvs cialis tablets for sale cialis pills in singapore
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:35 ق.ظ

You said it adequately..
enter site very cheap cialis viagra vs cialis purchase once a day cialis how to purchase cialis on line buying brand cialis online cialis kaufen wo pastillas cialis y alcoho buy cialis uk no prescription generic cialis cialis name brand cheap
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of material!

tadalafil cialis cuantos mg hay venta cialis en espaa cialis italia gratis compare prices cialis uk cialis 20mg preis cf cialis generisches kanada cialis authentique suisse cialis arginine interactio rx cialis para comprar
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Point clearly considered.!
cialis generic tadalafil buy buy brand cialis cheap generic cialis 20mg uk cialis online deutschland fast cialis online cialis en mexico precio cialis coupon precios cialis peru non 5 mg cialis generici warnings for cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 12:10 ق.ظ

You actually expressed this adequately!
cost of cialis per pill 5 mg cialis pharmacie en ligne look here cialis cheap canada low dose cialis blood pressure we recommend cialis info free cialis ou acheter du cialis pas cher cialis para que sirve 5 mg cialis pharmacie en ligne does cialis cause gout
buy cialis online us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 10:56 ق.ظ

Info clearly regarded..
cialis 20mg cialis coupon usa cialis online buy cialis cialis soft tabs for sale buy cialis sample pack cialis 30 day trial coupon cialis efficacit tadalafil generic cialis 5 mg para diabeticos
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:38 ب.ظ

Whoa loads of great knowledge!
weblink price cialis non 5 mg cialis generici cialis super acti warnings for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne we choice cialis pfizer india how does cialis work cialis pills in singapore rx cialis para comprar we like it cialis soft gel
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:56 ق.ظ

Cheers, Ample advice.

click now buy cialis brand only now cialis 20 mg price cialis per pill brand cialis generic cialis prezzo di mercato cialis kaufen wo cialis reviews comprar cialis navarr generic low dose cialis cialis savings card
buy cheap cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 12:35 ق.ظ

With thanks! Wonderful stuff.
cialis wir preise viagra vs cialis vs levitra cost of cialis cvs acheter cialis kamagra what is cialis cialis per paypa overnight cialis tadalafil cialis sans ordonnance cialis 5 mg schweiz cialis prezzo di mercato
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:13 ب.ظ

You made your point pretty clearly!!
canadian cialis cialis for sale cialis patent expiration generic cialis at walmart the best choice cialis woman cialis purchasing cialis 10 doctissimo cialis price in bangalore ou acheter du cialis pas cher cialis generico en mexico
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:50 ق.ظ

You actually explained it effectively.
cialis dosage non 5 mg cialis generici we choice free trial of cialis generic cialis pill online cialis per paypa cialis arginine interactio we like it safe cheap cialis generic cialis pro cialis from canada cialis coupon
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:31 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
only best offers 100mg cialis cialis generisches kanada cialis dosage amounts cuanto cuesta cialis yaho look here cialis cheap canada prices on cialis 10 mg cialis canada on line cialis pas cher paris purchase once a day cialis generic cialis in vietnam
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:26 ق.ظ

Wow a good deal of excellent knowledge!
cialis 10 doctissimo generic cialis review uk generic low dose cialis buy brand cialis cheap cialis prices only here cialis pills we recommend cheapest cialis rezeptfrei cialis apotheke generic for cialis generic cialis levitra
vardenafil 20mg
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:55 ب.ظ

This is nicely put. .
buy levitra buy levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo cheap 20mg levitra levitra buy generic levitra vardenafil 20mg levitra generic buy levitra 10mg buy levitra online
buy cialis online cheap
سه شنبه 10 مهر 1397 12:08 ق.ظ

You expressed that superbly!
purchasing cialis on the internet cialis prices cialis 50 mg soft tab cialis y deporte warnings for cialis cialis prices in england buy online cialis 5mg cialis cipla best buy generico cialis mexico generic cialis
buy cialis online best price
شنبه 7 مهر 1397 10:22 ب.ظ

You actually stated it really well!
cialis prezzo al pubblico cialis super acti cialis lowest price prescription doctor cialis non 5 mg cialis generici generic cialis tadalafil warnings for cialis cialis tadalafil effetti del cialis tadalafil 5mg
cialisonl.com
شنبه 7 مهر 1397 06:51 ب.ظ

Helpful forum posts. Thank you.
cialis with 2 days delivery buy cheap cialis in uk we recommend cialis best buy cialis 20 mg best price cialis coupons cialis baratos compran uk cialis therapie cialis 30 day sample cialis italia gratis dosagem ideal cialis
where to buy cialis online
جمعه 6 مهر 1397 06:33 ب.ظ

Whoa quite a lot of excellent information!
precios cialis peru cialis online only best offers 100mg cialis prix de cialis cialis daily dose generic cialis for daily use generic for cialis cipla cialis online 40 mg cialis what if i take we use it 50 mg cialis dose
canada online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 01:53 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
discount canadian pharmacies canadian online pharmacies legal drugstore online shopping canada online pharmacies surrey pharmacy canada 24 canadian drug drugstore online reviews canadian medications legitimate canadian mail order pharmacies canadian medications, liraglutide
viagrayosale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:57 ب.ظ

This is nicely put. .
tadalafil we like it safe cheap cialis cialis therapie prices on cialis 10 mg interactions for cialis prices on cialis 10 mg recommended site cialis kanada safe site to buy cialis online buy cialis uk no prescription click here cialis daily uk
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:26 ق.ظ

Position well considered!.
dose size of cialis generico cialis mexico when can i take another cialis look here cialis cheap canada low dose cialis blood pressure cialis online nederland acheter cialis meilleur pri cialis alternative cialis 5 mg scheda tecnica cialis generique
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:41 ب.ظ

With thanks! Lots of knowledge!

canadian pharmacies online prescriptions pharmacy onesource canadian pharmacy king canadian pharmacy viagra canadian drugstore drugstore online shopping canada drug pharmacy online pharmacies in usa pharmacy canada trust pharmacy canada reviews
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:43 ب.ظ

Wow tons of very good data.
callus cialis per paypa best generic drugs cialis india cialis 100mg cost cialis free trial cialis wir preise how do cialis pills work cialis kaufen bankberweisung cialis en mexico precio cilas
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:32 ق.ظ

You made your point!
cialis canadian drugs rezeptfrei cialis apotheke precios de cialis generico we choice cialis uk wow cialis 20 cialis for sale south africa only now cialis 20 mg cialis 50 mg soft tab 40 mg cialis what if i take cialis generico online
where can you buy viagra over the counter
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:31 ق.ظ

Helpful info. Thanks.
safest place to buy viagra viagra buy buy viagra in malaysia canadian pharmacy generic viagra pharmacy generic sildenafil citrate buy viagra brand online buy viagra low cost buy viagra canadian pharmacy blue pill
Buy cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:56 ب.ظ

Nicely put. Regards!
we recommend cialis best buy buy brand cialis cheap estudios de cialis genricos buy original cialis cialis tablets for sale cialis 10mg prix pharmaci generic cialis review uk cialis canada on line warnings for cialis cialis 5 mg para diabeticos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • مطالب سایت چگونه است؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


Powered by WebGozar

abzarak.com