تبلیغات
پرتال طراحی معماری - ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی
پرتال طراحی معماری
همه چیز در مورد معماری

مدیر وبلاگ : فرزاد

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی

دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت: 11:41 ب.ظ

نوع مطلب :مقاله های معماری ،

نظرات() 

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی

براساس آیین نامه ساماندهی ، بهسازی و عمران مساجد کشور ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در طرحهای هادی روستاها زمین مناسب را برای احداث مسجد یا نمازخانه پیش بینی نمایند. همچنین در این آیین نامه آمده است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف وامورخیریه موظفند با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در بوجه های سنواتی و امکانات فنی و تجهیزات خود و کمکهای مردمی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی (صندوق عمران مساجد) نسبت به ساخت، بازسازی و زیباسازی مساجد در مناطق مرزی و روستایی حسب مورد اقدام کنند در زمینه کاربری مذهبی و فرهنگی رعایت ضوابط زیر لازم است:

 

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مذهبی و فرهنگی

براساس آیین نامه ساماندهی ، بهسازی و عمران مساجد کشور ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در طرحهای هادی روستاها زمین مناسب را برای احداث مسجد یا نمازخانه پیش بینی نمایند. همچنین در این آیین نامه آمده است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان اوقاف وامورخیریه موظفند با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده در بوجه های سنواتی و امکانات فنی و تجهیزات خود و کمکهای مردمی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی (صندوق عمران مساجد) نسبت به ساخت، بازسازی و زیباسازی مساجد در مناطق مرزی و روستایی حسب مورد اقدام کنند در زمینه کاربری مذهبی و فرهنگی رعایت ضوابط زیر لازم است:

مراکز مذهبی با 6متر عقب نشینی از هرگذر قابل احداث خواهد بود. این فضا به صورت فضای باز استفاده خواهد شد و احداث هرگونه بنا در آن مجاز نمیباشد.

مکانیابی فضاهای فرهنگی و مذهبی حتی المقدور در مرکز محله روستا، یا مرکز محله و یا در مجاورت آن باشد.

تعیین ضوابط اصلاح معابر روستا

طبقه بندی راهها و دسترسیها

جاده و راه بین روستایی

راههای روستایی ارتباطات بین روستایی را برقرار می سازد و بطور معمول رفت و آمد بسیار کمی برخوردارند. سرعت حرکت در این راهها نیز عموماً کمتر از 50 کیلومتر است. براساس مصوبه هیات وزیرات (27/2/69) در مواردی که راه روستایی اجباراً از داخل روستا عبور نماید، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حدنهایی بدنه راه تا فاصله 5/7متر از محور راه در طرفین به قسمی که مجموع عرض بدنه و حریم طرفین آن 15 متر شود و در خارج از بافت روستا این حریم از هرطرف 5/12 متر که جمعاً 25 مترخواهد بود.

معابر اصلی درجه یک (معبر 12متری)

تعداد خطوط هرجهت حرکت دراین نوع معبر یک نوار عبور می باشد.

حداقل عرض سواره رو در هر جهت 5/4 متر می باشد.

حداکثر شیب عرضی در این نوع معابر با کیفیت رویه پایین 5درصد، در معابر کیفیت رویه متوسط 3درصد خواهد بود.

حداکثر شیب طولی در این معبر در مناطق دشتی 3درصد توصیه میشود.

نوع تقاطع در این نوع معبر هم سطح است.

عرض کانال هدایت آبهای سطحی در هر طرف 50 سانتی متر تعیین میگردد.

عرض پیاده رو هر طرف در این معبر 1متر خواهد بود.

معبر اصلی درجه دو (معبر 10متری)

تعداد خطوط هرجهت حرکت در این نوع معبر یک نوار عبوری می باشد.

حداقل عرض سواره رو در هر جهت 4 متر طراحی میگردد.

حداکثر شیب عرضی در این نوع معابر با کیفیت رویه پایین 4درصد و در معابر با کیفیت رویه متوسط 2درصد می باشد.

حداکثر شیب طولی این معبر 4درصد در مناطق دشتی توصیه میشود.

نوع تقاطع در این نوع معبر هم سطح است.

عرض پیاده رو در هر طرف 1متر می باشد.

این نوع معبر فاقد عامل جداکننده (رفیوژ) است.

هدایت دفع آبهای سطحی در این نوع معابر از طریق کانیو در یک طرف خیابان می باشد.

معابر فرعی درجه یک و دو (معابر 8 و 6 و 4متری)

حداقل عرض سواره رو درهر جهت در معابر 8 و 6 و 4 به ترتیب 4 ، 3 و 2 متر می باشد.

حداکثر شیب عرضی در این نوع معابر با کیفیت رویه پایین 4درصد و در معابر با کیفیت رویه متوسط 2درصد و جهت آن به سمت کانیو در یک طرف خیابان میباشد.

حداکثر شیب طولی این معبر 4درصد در مناطق دشتی توصیه میشود.

نوع تقاطع همسطح می باشد.

این راهها فاقد عامل جداکننده (رفیوژ) است.

نظربه اینکه درروستای بزان به دلیل توپوگرافی وبافت متراکم امکان به کارگیری تمامی ضوابط فوق الذکروجودندارد عرض وجزییات مقاطع عرضی برخی معابراین روستامتفاوت بوده که به تفصیل درآلبوم نقشه هاارائه گردیده است .

ارائه ضوابط حریم های مختلفی نظیر حریم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژی، حریم ابنیه و آثار تاریخی ، حریم فعالیتهای خاص نظامی- انتظامی و ... بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه (با استعلام از مراجع ذیربط)

حریم روستا

مطابق مصوبه ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری واحیاء اراضی ، حریم روستا عبارتست از مقدار زمین موات (اعم مرتع و غیره) اطراف روستا که صرفاً به مصالح و منافع آن وابسته است و جهت کمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد به نحوی که اگر استفاده از آن منع شود دعاتاً به زحمت افتاده و دچار مشکل میگردند.

مرجع تشخیص حریم روستا، طرح هادی روستایی مصوب و یا هیات واگذاری زمین است.

حریم روستا در حکم املاک عمومی روستا است و با احیاء قابل تملک نمی شود و اهالی تنها حق الویت در بهره برداری از آن دارند.

با مخروبه یا متروکه شدن روستا، حریم آن حکم عمومی حریم را نخواهد داشت.

نحوه استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها، صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارتهای لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه ، بنا گردد، به عهده مرجعی خواهد بود که در هر ناحیه توسط استانداری تعیین میگردد.

حریم راههای روستایی

حریم راههای روستایی براساس مصوبه هیأت وزیران (27/2/69) به شرح زیر تعیین شده است:

حریم کلیه راههای روستایی (درجه 1و2و3) عبارتست از اراضی بین حدنهایی بدنه راه تا فاصله 5/12متر از محور راه در هر طرف به قسمی که مجموعه عرض بدنه راه حریم طرفین 25 متر شود.

در مواردی که راه روستایی اجباراً از داخل بافت روستا عبور نماید، حریم آن عبارتست از اراضی واقع بین حدنهایی بدنه راه تا فاصله 5/7 متر از محور راه در هرطرف به قسمی که مجموع عرض بدنه و حریم طرفین آن 15 متر شود.

در مواردیکه لازم است حریمها ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به ریاست معاون عمرانی استانداری به تصویب اکثریت و زراء عضو کمیسیون زیربنایی و صنعت دولت خواهد رسید.

کشاورزی در حریم راه روستایی ، در صورتیکه به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی برجسم راه آسیب نزد مجاز است.

حریم خطوط انتقال نیروی برق

حریم خطوط هوایی فشارقوی نیروی برق در خارج از محدوده شهرها براساس مصوبه هیأت وزیران، (8/10/1347) نسبت به ولتاژ به دو درجه تقسیم و به شرح زیر تعیین میشود:

الف) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق، ولتاژ 1000 تا 20000ولت، برابر با 3 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 5متر از محور خط است.

ب) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق و ردیف ولتاژ 33000 ولت برابر 5 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حدخارجی حریم درجه دو در هر طرف 15 متر از محور خط هاست.

پ) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق ردیف ولتاژ 63000 ولت برابر 13 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 20 متر از محور خط است.

ت) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق، ولتاژ 132000 ولت برابر 15 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 30 متر از محور خط است.

ث) حریم درجه یک خطوط هوایی نیروی برق، ردیف ولتاژ 230000 ولت برابر 17 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 40 متر از محور خط است.

ج) حریم درجه یک و خطوط هوایی و نیروی برق، ولتاژ 450000 ولت، برابر 20 متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم دو در هر طرف به فاصله 50 متر از محور خط است.

چ) حریم درجه یک خطوط هوایی ردیف ولتاژ 750 هزار ولت برابر 25 متر در هرطرف بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 60 متر ازمحور خط است.

جدول حریم خطوط انتقال برق برحسب ولتاژ

حریم درجه دو

حریم درجه یک

ولتاژ خط انتقال

5 متر

3 متر

20/1 کیلو ولت

15 متر

5 متر

33 کیلو ولت

20 متر

13 متر

63 کیلو ولت

30 متر

15 متر

132 کیلو ولت

10 متر

17 متر

230 کیلو ولت

50 متر

20 متر

400 کیلو ولت

50 متر

20 متر

500 کیلو ولت

60 متر

25 متر

750 کیلو ولت

در مسیر و حریم های درجه یک، اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفرچاه و قنات و راه سازی و شبکه آبیاری، مشروط بر اینکه ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد، با رعایت اصول حفاظتی و اجازه کتبی بلامانع است.

حریم درجه دو، فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع باشد حریم کابلهای زیرزمینی که در معابر و راهها گذاته میشود، در هر طرف 5/0متر از محور کابل و تا ارتفاع 2 متر از سطح زمین خواهد بد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب و کابل تلفن و نظایر آن تقاطع نماید ، استانداردهای متداول شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:دوشنبه 3 اسفند 138811:42 ق.ظ

where can you buy viagra over the counter
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:31 ق.ظ

Helpful info. Thanks.
safest place to buy viagra viagra buy buy viagra in malaysia canadian pharmacy generic viagra pharmacy generic sildenafil citrate buy viagra brand online buy viagra low cost buy viagra canadian pharmacy blue pill
Buy cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:56 ب.ظ

Nicely put. Regards!
we recommend cialis best buy buy brand cialis cheap estudios de cialis genricos buy original cialis cialis tablets for sale cialis 10mg prix pharmaci generic cialis review uk cialis canada on line warnings for cialis cialis 5 mg para diabeticos
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:32 ق.ظ

You mentioned this fantastically.
trusted tabled cialis softabs cialis y deporte viagra vs cialis achat cialis en itali cialis cuantos mg hay cialis billig cipla cialis online we like it cialis price cialis price thailand purchase once a day cialis
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:37 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of facts!

cialis generico online cialis without a doctor's prescription cialis taglich link for you cialis price cost of cialis per pill cialis generico online cialis 20 mg cut in half cialis 50 mg soft tab dosagem ideal cialis dosagem ideal cialis
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:04 ب.ظ

Cheers, A lot of info!

safe site to buy cialis online generic cialis tadalafil miglior cialis generico free cialis brand cialis nl cialis dosage amounts tadalafil tablets prix de cialis when will generic cialis be available cialis efficacit
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:22 ق.ظ

Incredible loads of awesome advice.
buy viagra online safely where to buy viagra from can i buy viagra over the counter where can i buy cheap viagra online viagra side effects low price viagra how to get viagra from doctor where do i buy viagra buy viagra online pharmacy to buy viagra
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:54 ب.ظ

Thank you. A good amount of material!

cialis kaufen cialis generika cialis canada on line cialis cuantos mg hay non 5 mg cialis generici cost of cialis per pill cialis 30 day sample trusted tabled cialis softabs cialis 50 mg soft tab side effects of cialis
CialisBet
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:16 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
we use it cialis online store cialis en 24 hora cialis generico in farmacia brand cialis nl tadalafil interactions for cialis cost of cialis cvs cialis 20mg prix en pharmacie are there generic cialis how does cialis work
std testing at home
یکشنبه 4 تیر 1396 11:10 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه حل
و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما
فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.

من هنوز مشکل خود را با جهش در منطق و
شما خواهد را سادگی به پر همه کسانی شکاف.

در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
animatedzero5068.soup.io
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:21 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post
was good. I do not know who you are but definitely you are going to a
famous blogger if you are not already ;) Cheers!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 02:44 ب.ظ
I could not refrain from commenting. Well written!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • مطالب سایت چگونه است؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


Powered by WebGozar

abzarak.com