تبلیغات
پرتال طراحی معماری - تدوین ضوابط و مقرارت ساختمان سازی2
پرتال طراحی معماری
همه چیز در مورد معماری

مدیر وبلاگ : فرزاد

تدوین ضوابط و مقرارت ساختمان سازی2

دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت: 10:40 ب.ظ

نوع مطلب :مقاله های معماری ،

نظرات() 

ضوابط ومقررات مربوط به دفع فضولات حیوانی

نظربه اینکه نگهداری فضولات دامی در داخل بافت روستا موجب آلودگی و انتشار بوی نامناسب و جذب حشرات آلوده میگردد و از طرفی روستائیان از آنها برای مصارف کشاورزی به صورت کود حیوانی و نیز برای سوخت خانگی استفاده می نمایند وجود ضوابطی  جهت دفع و نگهداری این فضولات و مکانیابی محل نگهداری آنها ضرورت دارد که به شرح ذیل ارائه میگردد.

 

گورستان

حداقل فاصله گورستان از روستا بایستی1000- 700 متر باشد.

گورستان باید محصور با دیوار و یا نرده آهن بوده و در جهت غالب روستا نبوده و درختکاری و گل کاری شده باشد.

در محوطه گورستان باید اتاقهایی جهت گورکنان ، محل نگهداری لوازم دفن از قبیل آهک، آجر و ... وجود داشته باشد.

برای هر گورستان و غسالخانه یک خط تلفن ضروری است.

تبصره:علاوه بر  رعایت مقررات زیست محیطی فوق الذکر در خصوص مکانیابی واستقرار فعالیتهای اقتصادی و خدماتی پیشنهادی طرح هادی، هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان الزامی است.

ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه ساخت و ساز نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش روستا

- نمای ساختمانهای احداثی بایستی همگون با ساختمانهای سنتی و محلی مجاور باشد.

- به منظور حفظ هماهنگی و وحدت کلی نما در بافت روستا باید از الگوهای خاص و محلی تبعیت شود اما از تکرار یک الگو به تعداد زیاد و متوالی پرهیز شود.

- در ورودی ساختمان موثرترین عنصر طراحی در نظر گرفته شود.

- باتوجه به اقلیم منطقه (سرد و کوهستانی) از ایجاد بازشوهای غیرضروری و اضافی خودداری گردد. بطوریکه سطح بازشو در نمای هر ساختمان حدود 25درصد سطح آن نما باشد.

- پیش آمدگی و بالکن در نما فقط در صورتی مجاز است که سیمای کلی را به هم نزند و در حدود عرف و معماری بومی روستا باشد.

- نوع مصالح مصرفی در نمای ساختمان در حدود عرف و معماری بومی روستا انتخاب شود و از نماهای غیرمتعارف و شیشه ای و امثال آن پرهیز گردد.

مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربریهای مختلف و ضوابط ساخت و ساز در آنها

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری مسکونی

الف) مقررات تفکیک اراضی و نحوه استفاده

1- نسبت عرض قطعه زمین بطول آن 1 به 2 یا حداکثر 1 به 3 باشد.

2- توصیه میگردد قطعات تفکیکی در حاشیه با درنظرگرفتن عرف محل معابر صورت گیرد.

3- تفکیک اراضی برای ساخت مسکن بصورت شمالی- جنوبی یا شمال غربی-جنوب شرقی توصیه می گردد.

4- تفکیک قطعات مسکونی در خارج از محدوده قانونی روستا ممنوع است.

5- حداقل عرض قطعات تفکیکی 8 متر تعیین می گردد.

6- تفکیک قطعات در حریم تأسیسات زیربنایی و مجاری انهار ممنوع می باشد.

7- سطح اشغال متناسب با مساحت زمین و به شرح زیر تعیین میگردد.

7-1- زمین های کوچکتر از 150 مترمربع حداکثر سطح اشغال 80 درصد

7-2- زمین های با مساحت 300-150 مترمربع حداکثر سطح اشغال 65درصد

7-3- زمین های بزرگتر از 300 مترمربع حداکثر سطح اشغال 45 درصد

8- تراکم مجاز احداث واحدهای مسکونی مساوی 120درصد سطح زمین (قبل از تعریض) میباشد. این تراکم شامل مساحت زیربنای مفید بوده و مساحت پیلوت با ارتفاع مفید 20/2متر (که به عنوان پارکینگ و انباری استفاده میشود) جزء تراکم محسوب نمی گردد.

9- واحدهای مسکونی حتی الامکان مشرف به راه دسترسی باشند و انبار در پشت آنها واقع گردد.

10- چنانچه تفکیک قطعات بزرگ شامل کاربریهای خدماتی گردد، ضروری است کلیه سطوح خدمات عمومی منظور شده در طرح هادی درقطعه زمین مربوطه رعایت گردد.

11- در تفکیک قطعات بزرگ ، مقررات گذربندی طرح هادی لازم الرعایه است.

ب) مقرارت ساخت و ساز

1- ساخت واحدهای مسکونی در داخل بافت روستا براساس پروانه صادره از سوی مراجع ذیربط صورت گیرد.

2- رعایت مقرارت ملی ساختمان و مقاوم سازی در کلیه ساخت و سازها الزامی است.

3- تا زمانیکه هر روستا فاقد شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب باشد فاضلاب حمام، آشپزخانه و آبهای ناشی از بارندگی توسط چاههای جذبی دفع گردند.

4- فاصله کف پنجره با کف ساختمان بایستی حداقل 80 سانتی متر باشد.

5- توصیه میگردد که آشپزخانه و فضای سرویس بهداشتی به خاطر کاهش هزینه انتقال آب گرم و سرد در مجاورت هم قرار گیرند.

6- نصب پنجره از طرف ضلع جنوبی ساختمان جهت نورگیری بیشتر توصیه می گردد.

7- ارتفاع مفید واحدهای مسکونی (کف تمام شده تا زیرسقف) 3متر تعیین می گردد.

8- زیربنای حمام حداقل 2مترمربع و توالت 5/1 مترمربع و ارتفاع آنها حداقل 30/2 سانتیمتر باشد همچنین محلی برای تهویه هوا برای آنها درنظر گرفته شود.

9- استقرار واحدهای مسکونی در قطعات شمالی- جنوبی در شمال قطعه زمین توصیه می گردد.

10- احداث پیش آمدگی(کنسول) درگذرهای کمتر از12متر ممنوع است. میزان پیش آمدگی در معابر با عرض بیش از 12 متر آن حداکثر تا 1 متر می باشد و ارتفاع آن نسبت به کف پیاده رو نبایستی کمتر از 5/3 متر باشد.

11- بالکن و تراسهای مسقف تا عمق 3 متر چنانچه از سه طرف باز باشد یک دوم و محصور باشد دو سوم آن جزء بنا محسوب می گردد و مازاد برآن تماماً جزء بنا محسوب میگردد.

12- هدایت فاضلاب و ناودانی ها به معابر عمومی ممنوع است.

13- پارکینگ میتواند در پیلوت تأمین شود.

14- پیلوت فقط به صورت انبار، تأسیسات، گلخانه و پارکینگ میتواند مورد استفاده واقع گردد و در هر صورت حداکثر ارتفاع 20/2 متر است.

15- کلیه اتاقها الزاماً باید دارای نورکافی و امکان تهویه طبیعی باشد . درصورتی که نور اتاقها از حیاط خلوت تأمین می شود، پیش بینی حداقل 10 مترمربع حیاط خلوت و یا پاسیو الزامی است.

16- در صورتی که نورگیری آشپزخانه از حیاط خلوت و یا پاسیو انجام گیرد، مساحت این نورگیر حداقل باید 6 مترمربع باشد.

17- حمام و توالت میتوانند بدون ارتباط مستقیم با فضای باز، توسط هواکش تهویه گردد.

18- ایجاد بالکن فقط در حد جنوبی ساختمان (به سمت حیاط) مجاز و 2/1 مساحت آن جزو زیربنا محسوب میگردد.

19- رعایت پخی در تقاطع در معبرالزامی و میزان آن 10/1 مجموع عرض دو معبر مجاور خواهد بود.

20- اگر ساختمان در محل تقاطع دو معبر احداث گردد، رعایت پخی تها برای طبقه اول الزامی و طبقات بالا می توانندبدون پخی احداث شوند.   

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری آموزشی

مراکز آموزشی در این کاربری عبارتست از روستامهد،دبستان و راهنمایی

مقررات تفکیک اراضی

مساحت قطعات تفکیکی برای دبستان ، راهنمایی و راهنمایی شبانه روزی براساس استانداردهای وزارت آموزش و پرورش و تعداد کلاسهای آنها و همچنین فضای جانبی طبق استانداردهای فوق محاسبه شده است.

موقعیت استقرار این کاربریها به گونه ای انتخاب شده است تا شعاع دسترسی و جمعیت تحت پوشش را درنظر داشته و در عین حال از نظر ایمنی دانش آموزان مناسب باشد.

قرارت احداث ساختمان

حداکثر سطح زیربنا در طبقه همکف جهت احداث روستامهد و دبستان یک طبقه و راهنمایی دو طبقه میباشد.

طرحهای تیپ سازمان نوسازی و تجهیز و توسعه مدارس کشور در احداث واحدهای آموزشی اولویت دارند.

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری بهداشتی- درمانی

- مقررات تفکیک اراضی

فضای بهداشتی درمانی روستا صرفاً شامل خانه بهداشت بوده که مکان آن بایستی در نزدیکی خیابانهای اصلی و سریع قرار گرفته و از مراکز آلوده کننده حداقل 1000 متر فاصله داشته باشد.

مقرارت احداث ساختمان

حداکثر سطح زیربنای مجاز در همکف معادل 60 درصد کل قطعه زمین می باشد.

حداکثر تراکم ساختمانی 60 درصد در یک طبقه خواهد بود.

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری اداری

احداث هرگونه واحدهای اداری و دولتی شامل دهیاری ، شورای اسلامی و سایر واحدهای دولتی که طرحهای آنها از سوی ادارات مربوطه تهیه میشود طبق مقررات تفکیکی در فضاهای تعیین شده و براساس موارد زیر مجاز می باشد.

- مقررات تفکیک اراضی

تفکیک اراضی جهت کاربری اداری باتوجه به ظرفیت موردنیاز سازمان مربوط امکان پذیر است.

ساختمانهای اداری باید در جوار محورهای اصلی روستا مسقر شوند و از طریق شبکه اصلی مستقیماً قابل دسترسی باشند.

مقررات احداث ساختمان

حداکثر سطح زیربنای مجاز در طبقه همکف 60درصد و فضای باز حداقل 40 درصد سطح کل قطعه می باشد.

حداکثر سطح کل زیربنا در قطعات معادل 60 درصد کل قطعه و یک طبقه می باشد.

حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از شیب متوسط معبر مجاور 5 متر است.

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری تجاری

مقررات تفکیک اراضی

واحدهای تجاری در کلیه سطوح سلسله مراتب می بایستی از دسترسی به وسایل نقلیه و شبکه معابر سواره و پیاده برخوردار باشند.

حداقل مساحت قطعات تفکیکی 20مترمربع است.

- مقررات احداث ساختمان

حداکثر سطح زیربنای مجاز ساختمان در طبقه همکف 90درصد سطح کل قطعه میباشد.

حداقل ارتفاع واحدهای تجاری 5/4 متر است.

حداقل عمق واحدهای تجاری 5 متر و حداقل عرض آن 4 متر است.

برای پوشش ورودی مغازه ها از کرکره آهنی به صورت هماهنگ استفاده شده و نمای مغازه ها باید با نمای مجموعه در روستا هماهنگ باشد.

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری صنعتی

ایجاد هرگونه کارگاه تاسیسات صنعتی که موجب آلودگی محیط زیست و سلب آسایش عمومی شود در محدوده روستا مجاز نبوده و تنها برابر ضوابط مندرج در بند 3-2 این ضوابط و مقررات در فضاهای خارج از بافت کالبدی برای این کاربری امکانپذیر است. 

مقررات احداث ساختمان

حداقل مساحت فضای باز و سبز 55درصد کل هر قطعه همچنین حداقل فضای پارکینگ و بارانداز نیز 20درصد کل قطعه می باشد.

حداکثر سطح زیربنا در طبقات 25درصد از سطح کل زمین است.

تبصره : صدور مجوز ساختمان مسکونی در این حوزه تنها جهت سکونت نگهبان و سرایدار مجاز می باشد. (فقط یک واحدمسکونی)

ضوابط و مقررات در حوزه کاربری اراضی زراعی و باغات

هرگونه ساخت و ساز بهره وری غیر از زراعت باغ در این حوزه و خارج از محدوده قانونی مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها ممنوع میباشد و مطابق تبصره یک ماده یک قانون در موارد ضروری تغبیر کاربری اراضی زارعی و باغها به کمیسیون مربوطه خواهد بود مطابق تبصره 2 ماده یک قانون فوق الذکر مرجع تشخیص اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی وزارت جها کشاورزی میباشد. لذا هرگونه احداث در اراضی زارعی و باغهای خارج از محدوده روستاها ممنوع خواهد بود.

 نوشته شده توسط:فرزاد

ویرایش:دوشنبه 3 اسفند 138810:41 ق.ظ

foot pain relief
جمعه 2 تیر 1396 11:23 ق.ظ
I leave a comment each time I appreciate a article on a site or if I have something to contribute to the conversation. Usually it is caused by the sincerness displayed in the article I browsed.
And on this article پرتال طراحی معماری - تدوین
ضوابط و مقرارت ساختمان سازی2. I was moved enough to post
a leave a responsea response :-P I do have a couple of questions for you if you don't
mind. Could it be just me or do some of the remarks come across as if they are written by brain dead visitors?
:-P And, if you are posting on additional online social sites, I'd like to follow everything new you have to post.
Could you list all of all your shared pages like your linkedin profile, Facebook page
or twitter feed?
carrydome.bravesites.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 11:57 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or
suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article.

I want to read more things about it!
Lavonda
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:42 ق.ظ
Greetings I am so thrilled I found your blog page, I really found you by error, while I was browsing on Aol for something else,
Anyways I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post
and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the moment but I have saved it
and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep
up the great job.
Clark
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 05:47 ق.ظ
Hey there, You have performed an excellent job. I'll definitely digg it and individually suggest to my friends.
I'm sure they will be benefited from this website.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 03:37 ب.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It is the little changes which will make the most significant changes.
Thanks a lot for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آرشیو موضوعی

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • مطالب سایت چگونه است؟

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


Powered by WebGozar

abzarak.com